Yunus
Editör
31 Temmuz 2023 1192

Demokrasi Sözleri

Demokrasi, halkın katılımıyla yönetilen bir yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminle ilgili Sokrates, Aristo, Platon demokrasi sözlerini inceleyin!

Demokrasi Sözleri Kısa

"Halk için halkla birlikte yönetme sanatı." - Abraham Lincoln

"Demokrasi, insanın insan tarafından yönetildiği yönetim biçimidir." - Thomas Jefferson

"Demokrasi, tartışma ve diyalog yoluyla ortak akıl ve uzlaşma arayan bir süreçtir." - Mahatma Gandhi

"Demokrasi, halkın iradesinin adaletli bir şekilde temsil edildiği bir toplumsal sözleşmedir." - Theodore Roosevelt

"Demokrasi, çoğunluğun egemenliğiyle birlikte azınlığın haklarını koruyan bir sistemdir." - John Stuart Mill

"Demokrasi, farklı düşünceleri olanların barış içinde bir arada yaşamasının yoludur." - Nelson Mandela

"Demokrasi, insan haklarına saygı ve eşitlik üzerine kurulu bir yönetim biçimidir."

"Demokrasi, halkın katılımıyla güçlenir ve gelişir."

"Demokrasi, özgürlüklerin korunduğu ve çoğulculuğun değer gördüğü bir sistemdir."

"Demokrasi, halkın temel hak ve özgürlüklerine sahip çıktığı bir toplum idealidir."

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
Popigram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
POPiGRAM

Demokrasi İle İlgili Sözler

"Demokrasi, halk için halk tarafından halkla birlikte yönetme sanatıdır." - Abraham Lincoln

"Demokrasinin, en azından şimdiye kadar bulunmuş en kötü yönetim biçimi olduğunu söyleyenler çıkacaktır; ancak ona alternatif olarak bulunmuş daha iyi bir şey yoktur." - Winston Churchill

"Demokrasi, düşünceleri farklı olan insanların bir arada yaşayabileceği tek sistemdir." - Franklin D. Roosevelt

"Demokrasi, insanın insan tarafından yönetildiği yönetim biçimidir." - Thomas Jefferson

"Demokrasi, farklı düşünceleri olanların barış içinde bir arada yaşamasının yoludur." - Nelson Mandela

"Demokrasi, halkın, hükümetin nasıl yönetileceğine dair söz sahibi olduğu yönetim biçimidir." - John F. Kennedy

"Demokrasi, tartışma ve diyalog yoluyla ortak akıl ve uzlaşma arayan bir süreçtir." - Mahatma Gandhi

"Demokrasi, halkın iradesinin adaletli bir şekilde temsil edildiği bir toplumsal sözleşmedir." - Theodore Roosevelt

"Demokrasi, halkın, hükümetin işleyişini ve kararlarını denetleme ve değiştirme hakkına sahip olduğu yönetim biçimidir." - Jimmy Carter

"Demokrasi, çoğunluğun egemenliğiyle birlikte azınlığın haklarını koruyan bir sistemdir." - John Stuart Mill

Sokrates Demokrasi Sözleri

"Bir demokrasi, eğitimli ve bilinçli bireyler olmadan uzun süre ayakta kalamaz."

"Bireylerin özgürce düşünme ve ifade etme hakkı, demokrasinin temel direklerindendir."

"Demokraside, halkın katılımı ve karar alma süreci, toplumun refahını güvence altına alır."

"Demokrasi, adaletin yerini bulması için farklı görüşleri bir araya getiren bir mekanizmadır."

"Demokrasi, çoğunluğun iktidarı değil, bilgelik ve adaletin iktidarı olmalıdır."

"Toplum, her bireyin katılımı ve sorumluluğu ile güçlenir; bu, demokrasinin temel prensibidir."

"Demokrasinin başarısı, toplumda adalet ve bilgelikle donatılmış bireylerin varlığına bağlıdır."

"Demokraside, herkesin düşüncelerine ve görüşlerine değer vermek, ilerlemenin anahtarıdır."

"Demokrasi, insanların farklılıklarını anlamak ve birbirini dinlemekle büyür."

"Halkın katılımı ve eğitimi olmadan, demokrasi sadece bir hayaldir."

Aristo Demokrasi Sözleri

"Demokrasi, ortak çıkarlar üzerine temellendirilmiş bir yönetim biçimidir."

"İyi bir yurttaşlık, toplumun iyiliği için çalışmaktan ibarettir."

"Demokrasi, eşitlik ve özgürlük üzerine inşa edilmelidir."

"Adaletin sağlandığı yerde, en yüksek biçimde yönetim de sağlanmış olur."

"Yurttaşlar arasında eşitlik olmazsa, demokrasi de gerçekleşemez."

"Demokraside çoğunluğun hükümranlığı önemlidir, ancak azınlıkların haklarını da göz ardı etmemek gerekir."

"Eğitimsiz bir toplumda demokrasi devam edemez; eğitim, demokrasinin temel taşıdır."

"Toplumda haksızlığın önüne geçilmeli ve yoksullara yardım edilmelidir, böylece sosyal adalet sağlanır."

"Demokrasinin düşmanı, düzen ve istikrarsızlıktır; bu yüzden yönetimde uygun dengeyi sağlamak önemlidir."

"En büyük zafer insanın kendisini yönetebilmesidir."

Platon Demokrasi Sözleri

"Demokrasi, eşitler arasında özgür bir güç mücadelesidir." (Democracy is a free-for-all power struggle among equals.)

"Demokrasinin tehlikesi, toplumun halka iktidar vermesiyle sonuçlanan popülist bir tutumdur." (The danger of democracy is the result of a populist attitude in which society grants power to the people.)

"Kalabalık, çoğunluğun karar verdiği demokraside, haklı ve haksız olanı ayırt etmek zordur." (In democracy ruled by the majority, distinguishing right from wrong becomes difficult.)

"Halkın yönetimi, adalet ve bilgelikten uzaklaşmaya meyillidir." (Rule of the people tends to deviate from justice and wisdom.)

"Bir liderin nitelikleri, seçimle değil, bilgelikle belirlenmelidir." (The qualities of a leader should be determined by wisdom, not by election.)

"Demokrasinin zayıflıklarından biri, halkın sürekli değişen arzularına göre hareket eden yöneticilerin iktidarına açık olmasıdır." (One of the weaknesses of democracy is its susceptibility to leaders who act according to the ever-changing desires of the people.)

"Demokraside, insanlar birbirlerini kandırmaya ve kendi çıkarlarını gözetmeye eğilimlidirler." (In a democracy, people are inclined to deceive each other and pursue their own interests.)

"Demokrasi, nitelikli liderleri yetiştirememesi nedeniyle zamanla tiranlığa dönüşebilir." (Democracy can eventually degenerate into tyranny due to its failure to produce qualified leaders.)

"Demokrasi, toplumda eşit olmayanların çoğunluk tarafından ezilmesine neden olabilir." (Democracy can lead to the oppression of the unequal by the majority.)

"Demokrasi, halkın duygularına ve isteklerine göre şekillendiğinde, toplumun uzun vadeli çıkarlarını gözetmek zorlaşır." (When democracy is shaped by the emotions and desires of the people, it becomes difficult to prioritize the long-term interests of society.)

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu